uniswap

Uniswap 是什麼?與Uni幣關係?運作原理及使用教學一次告訴你!

Uniswap 是什麼?與Uni幣關係?運作原理及使用教學一次告訴你!
本篇文章為 Uniswap 介紹,內容包含 Uniswap 的背景介紹、運作原理、 去中心化交易所的模式、特色、 Uniswap v2 v3 版本差異、使用教學、如何提供流動性、成本&風險、手續費、滑價、Uniswap 代幣等。 Uniswap 是什麼?當前最大去中心化交易所 Uniswap 是目前在整個加密貨幣產業裡最大的去中心化交易所 (DEX) 之一,Uniswap 的合約於 201...